top of page

Follow the Leader - Eğitim Kursu/Polonya

Cosmos Youth ile 14-21 Mayıs 2024’te Tycokin,Polonya’da gerçekleştirilen "Follow the Leader" isimli Erasmus+ Eğitim kursu projesini başarıyla tamamladık.🚀


➡️"Follow the Leader" projesi, özellikle sivil toplum kuruluşlarında çalışan gençlik çalışanlarına ekip yönetimi ve etkili proje yönetimi konusunda eğitim verilmiştir. Katılımcılara, ekip yönetimi, iletişim, liderlik, problem çözme ve karar verme gibi alanlarda beceriler kazandırılmıştır. Proje, SWOT analizi yoluyla temel yöneticilik özellikleri belirlenerek ve iletişim becerileri değerlendirilerek başlatılmıştır. Zaman yönetimi, planlama, yetki devri ve olumlu ekip ilişkileri kurma konularına vurgu yapılmıştır. Bireysel değerlendirmelerle, hedefler, eylemler, eğitim ve mentorluk içeren kişiselleştirilmiş yöneticilik gelişim planları oluşturulmuştur.

↪️Proje kapsamında, sürekli iyileştirme için yenilikçi yönetim yöntemleri keşfedilmiştir. Yöneticilere, demokratik, durumsal ve dönüşümcü yönetim gibi çeşitli yaklaşımlar öğretilmiş ve bu yaklaşımların artı ve eksileri anlatılmıştır. Stres yönetimi teknikleri, zaman yönetimi ve iş-yaşam dengesi konuları ele alınmıştır. Proje, yöneticilerin güçlü yönlerinin kullanılması ve gelişim alanlarının ele alınmasını sağlayarak beceri geliştirmeye bütünsel bir yaklaşım teşvik edilmiştir.Projenin Amaçları:


  • İyi bir yöneticinin temel niteliklerinin tanımı; liderlik, iletişim ve yönetim becerileri.

  • İletişim bilgisinde %80 artış, liderlik becerilerinde %60 artış ve zaman yönetiminde %70 artış.

  • Problem çözme, durumsal analiz ve etkili karar verme konularında %80 bilgi artışı.

  • Empati ve olumlu bir çalışma atmosferi oluşturma dahil olmak üzere ekip oluşturma becerilerinin geliştirilmesi.

  • Katılımcılar için 30 kişiselleştirilmiş yöneticilik gelişim planının oluşturulması.

  • Dünya genelindeki sivil toplum kuruluşları için 5 atölye senaryosunun hazırlanması.

  • İyi bir yöneticinin bir STK'da becerilerini geliştirmek için bilgi ve egzersizler içerecek "Follow the Leader" adlı bir el kitabının hazırlanması.Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page