top of page

PDA CREATIVE THERAPIES IN YOUTH WORK- Gençlik değişimi Hırvastistan|2023

PDA'nın genel fikri, gençlik çalışanlarına, gençlik liderlerine, gayriresmî eğitimcilere ve gelecekteki gençlere yeni gayriresmî fırsatlar sunmak için bir araç olarak kullanılabilecek sanat, hareket ve dans unsurlarını deneyimleme ve tanıma fırsatı sunmaktır. Eğitmenler, Sanat Terapisi, Dans ve Hareket Terapisi alanlarında uzmanlaşmış olup, J.J. Strossmayer Üniversitesi Sanat Terapisi Bölümü'nde çalışmaktadırlar. Bölgedeki çeşitli kuruluşlarda faaliyet gösteren eğitmenler bu alandaki lisans ve doktora diplomasına sahiptirler ve ayrıca STK sektöründe çok aktiftirler.Bizim PDA'mız, özellikle ayrımcılığa maruz kalan, çeşitli dezavantajlı arka planlardan gelen, sosyal ayrımcılık, yoksulluk ve işsizlikle mücadele eden ana hedef grubuyla çalışırken kullanılabilecek çeşitli araçlar hakkında ilgilenen gençlik çalışanları ve gençlik liderlerinin bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmek için tasarlanmıştır.

Ayrıca, bu PDA kapsamında eğitmenlerin, katılımcıları tam olarak desteklemek ve ayrıca bilgilerini derinleştirmek için PDA'dan sonra 6 ay boyunca takip sağlayacaklarını belirtmek önemlidir (ayda bir kez, 2 alanda), bu yüzden gerçekten bu alanda değerli bilgi edinmek isteyen kişiler için uygundur.Son Yazılar

Hepsini Gör

תגובות


bottom of page