top of page

Racism Free World -Gençlik Değişimi Projesi /Slovenya


25 Mart- 3 Nisan 2024 tarihlerinde Moravske Toplice, Slovenya’da gerçekleşen “Racism Free World” Erasmus+ Gençlik Değişimi projesini başarıyla tamamladık. 3 katılımcımızın ilk Erasmus+ deneyimini yaşadığı projenin hedefleri, faaliyetleri ve çıktılarını bu blog yazısında sizlerle paylaşıyoruz.


➡️Irkçılık, ırksal farklılıklara dayalı önyargılara dayanan bir ayrımcılık biçimidir ve özellikle kırsal alanlarda hala büyük bir sorun olmaya devam etmektedir. Küreselleşme ile birlikte toplumlar farklılıklara daha açık hale gelirken, bu çeşitliliğin hala tam olarak kabul edilmemesi dikkat çekmektedir. Gençlerin yabancı kültürleri tanımamaları ve bilinmeyenden korkmaları önyargılar ve stereotipler oluşturur. Irkçılığı önlemek için kültürel eğitim, kültürlerarası diyalog ve gençlerin aktif katılımı büyük önem taşımaktadır. Bu projede, gençleri bilinçlendirmek ve güvenli bir alan oluşturmak amacıyla "Racism Free World" sloganı kullanılmıştır.Proje Hedefleri

 • 7 farklı ülkeden, 15-30 yaş aralığındaki 35 genç insanı uluslararası bir değişim programına dahil etmek.

Katılımcı ülkeler: Slovenya, Türkiye, Çek Cumhuriyeti,Portekiz, Polonya, Kıbrıs, Gürcistan

 • Gençleri, "Racism Free World" kavramı etrafında bir araya gelmeye ve herkesin ırk veya etnik kökenine bakılmaksızın eşit muamele ve fırsatlara erişim hakkına sahip olduğu bir dünya için çalışmaya teşvik etmek

 • Gençleri; ırkçılık, önyargı ve ayrımcılık kavramlarına karşı farkındalık kazanmaya ve olumsuz sonuçları anlamaya teşvik etmek

 • Farklı kültürlerden ve ülkelerden gençlerle bağlantı kurmak ve aynı zamanda katılımcılar arasında yeni dostluklar oluşturmak

 • Ülkelerin ve katılımcıların kültürleri arasındaki farklılıkları öğrenmek

 • Soru formları aracılığıyla kırsal ve büyük şehirler arasındaki farklı bakış açılarını ve hoşgörüyü öğrenmek.

 • Gençler arasında sosyal medya yoluyla ırkçılık hakkında farkındalık oluşturmak


Proje Faaliyetleri

 • Projede bulunan ülkelerin farklı kültürlerinin sunumu

 • Irkçılık, milliyetçilik, etnosentrizm, faşizm, yabancı düşmanlığı gibi terimlerin açıklanması ve tanıtılması

 • "Çeşitlilik yolculuğu" ile farklı gelenekler, adetler, şarkılar, yiyecekler ve dillerin sunumu

 • Katılımcılar arasında bir "güvenli alan" oluşturulması, çeşitli etkinliklerle yeni dostluklar kurulması

 • Katılımcıların aktif katılım ve değişim için atölye çalışmalarına hazırlanması

 • Grup etkinlikleri ve katılımcılar arasındaki iş birliği yoluyla takım çalışmasının geliştirilmesi

 • Sunumlar ve atölye çalışmaları aracılığıyla özgüven ve kamusal konuşma becerilerinin artırılması


Projenin Çıktıları

 • Projede bulunan ülkelerin atasözleri, geleneksel şarkıları, özel günleri, mitleri, geleneksel yiyecekleri, gelenekleri, ziyaret edilebilecek kültürel yerlerinin tanıtıldığı bir e-kitap hazırlanması

 • Irkçılığı azaltmaya yönelik tedbirler almak, kırsal ve kentsel bölgeler arasındaki ırkçılığı analiz etmek ve ırkçılıkla mücadeleyi teşvik edici çalışmalar yapılması

 • Katılımcılar tarafından ırkçılıkla ilgili farkındalığı artırmak için videoların üretilmesi

 • Gençlerin ırkçılıkla mücadelede aktif rol almalarını teşvik etmek için kuruluşlar arasında bir iletişim ağı kurulması

 • Irkçılıkla ilgili tanıtıcı broşür hazırlanması


↪️Gençlere ırkçılıkla mücadelede bilgi, araçlar ve kararlılık vererek daha kapsayıcı ve adil bir dünyaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page