top of page

Eğitim Kursu
Training Course

Erasmus+ eğitim kursu, gençlik alanında faaliyet gösteren bir kuruluşta çok uluslu/uluslararası eğitim faaliyetlerinin uygulanması ile gençlik çalışanlarının mesleki gelişimlerini desteklemektedir. 18 yaş ve üzerinde olan olan gençlik çalışanları, seyahat günleri hariç 2 gün ile 2 ay arasında eğitim kursuna katılabilmektedir. Tüm aktiviteler ve faaliyet süresi projenin başvuru aşamasında önceden belirlenmiştir. Tüm faaliyetler, projeyi düzenlerken katılımcı kuruluşlar tarafından belirlenen ihtiyaçlara ve arzu edilen etkiye göre uyarlanabilir ve birleştirilebilir.

Eğitim kursunun katılımcı olan gençlik çalışanlarının mesleki gelişiminde, gençlerle düzenli çalışmaları üzerinde net bir etkisi olmalıdır ve kuruluşlarının kaliteli gençlik çalışmaları için kapasite geliştirmeye katkıda bulunmalıdır. Herhangi bir materyal, yenilikçi yöntemler ve araçlar da dahil olmak üzere öğrenme çıktıları, gençlik çalışmalarının kalitenin artırılmasına katkıda bulunmak ve/veya gençlik alanında gençlik politikası geliştirme ve işbirliğini teşvik etmek için yaygınlaştırılmalıdır.

Eğitim kursunda hareketliliği uluslararasıdır ve farklı ülkelerden en az iki katılımcı kuruluşu (gönderen ve ev sahibi kuruluş) içerir. En fazla 50 katılımcı dahil edilir.

Hırvatistan Eğitim Kursu - Cosmos Youth

Hırvatistan Eğitim Kursu
Ağustos 2023

bottom of page