top of page
Using Mobile Phones

Erasmus+ 

01

Nedir - Ne Değildir ?

Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayat boyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine uygulanacak olan yeni programdır. Ağırlıklı olarak proje faaliyetlerine dayanmakla birlikte bireysel faaliyetleri de içermektedir.

 

Bunun yanında;

1-Erasmus+ programı bir “yabancı dil öğrenme programı” değildir.
2- Erasmus+ programı bir “burs” programı değildir.
3- Erasmus+ programı bir “diploma” programı değildir.

02

Erasmus ve Erasmus+ farkı nedir ?

Erasmus+'ın temeli Erasmus'a dayanmakla birlikte, Erasmus+ 2014-2020 döneminde başlatılan ve genişletilen bir programdır. Erasmus+'ın kapsamı, yükseköğrenim ötesindeki eğitim alanlarını da içerir. Bu program, gençlik projeleri, stajlar, öğretmen eğitimi, spor ve uzun ömürlü öğrenme gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren projeleri destekleyerek daha geniş bir katılımcı kitlesine hitap eder.

Alman Pretzel

Youth Exchange / Gençlik Değişimi

Erasmus+ Gençlik Değişimi projeleri, gençlerin kişisel gelişimlerini desteklemek, kültürel farkındalık oluşturmak ve toplumsal sorumluluk bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkileşimli ve katılımcı programlardır. Bu projeler genellikle şu üç başlık altında açıklanabilir:

4e4622ded52a61cb862aba8265b513ae.jpg

Kültürlerarası Etkileşim ve Değişim

Gençlik Değişimi projeleri, farklı ülkelerden gençleri bir araya getirerek kültürel alışverişin önemli bir platformunu oluşturur. Katılımcılar, kendi kültürlerini paylaşmanın yanı sıra diğer katılımcıların kültürlerini de öğrenme fırsatı bulurlar. Bu, gençlerin hoşgörü, açıklık ve kültürel çeşitlilik konularında daha bilinçli bireyler olmalarına katkı sağlar.

Kisisel-Gelisim.jpg

Kişisel ve Sosyal Gelişim

Projeler, gençlerin kişisel ve sosyal becerilerini geliştirmeye odaklanır. Liderlik, iletişim, problem çözme, ekip çalışması gibi becerilerin yanı sıra özgüvenin artırılması ve sosyal sorumluluk bilincinin kazandırılması hedeflenir. Katılımcılar, interaktif atölyeler, eğitim kursları ve grup çalışmaları aracılığıyla bu becerileri pekiştirirler.

surdurulebilirlik nedir.jpg

Toplumsal Katılım ve Sürdürülebilirlik

Projeler, gençleri toplumsal sorunlara duyarlı ve aktif bireyler olmaya teşvik eder. Sürdürülebilirlik, çevre bilinci ve toplumsal dayanışma gibi konularda farkındalık oluşturulur. Gençler, projeler kapsamında kendi topluluklarına yönelik küçük ölçekli sosyal sorumluluk projeleri geliştirme ve uygulama fırsatı bulurlar. Bu, gençlerin topluma daha etkili bir şekilde katkıda bulunmalarını teşvik eder.

bottom of page