top of page

3 ilkemiz

01

evrensellik

Cosmos Gençlik Derneği (COYA), insan hakları çerçevesinde, dünyanın dört bir yanındaki gençlerin milliyet, ırk, dil, din, dini inanç, sınıf, cinsiyet ve siyasi düşünce gözetmeksizin, birbirlerinin farklılıklarına saygı duymaya önem vererek, tıpkı evrendeki gibi, birlikte uyum içerisinde bir yaşam felsefesi oluşturmaları esasına dayanmaktadır.

02

şeffaflık

Cosmos Youth olarak, amacımız gençlere fırsatlar sunarken şeffaflık ilkesini benimsemektir. Faaliyetlerimiz hakkında doğru ve zamanında bilgi sağlama, finansal hesap verilebilirlik ve katılımı teşvik etme konularında titizlik ile çalışıyoruz. Üyelerimize ve paydaşlarımıza hesap verebilir bir şekilde hareket ederek gençler arasında eşitlik ve adaleti teşvik etmeyi amaçlıyoruz.

03

sürdürülebilirlik

Cosmos Youth olarak, sürdürülebilirlik ilkesini benimseyerek faaliyetlerimizi doğanın ve toplumun uzun vadeli iyiliğini gözeterek gerçekleştirmekteyiz. Kaynakları etkili bir şekilde kullanma, çevreyi koruma ve toplumsal etkiyi artırma çabalarımızla, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma taahhüdümüzü yansıtıyoruz.

Ana Hedeflerimiz

Dahil Etme

Gönüllülük

Kültürlerarası Dayanışma

Cinsiyet Eşitliği

Sosyal Uyum

Araştırma, Kapasite Geliştirme

Sürdürülebilir Çevre ve Gelecek

İnsani Yardım

Spor ve Sağlıklı Yaşam
 

Hızlı Linkler

Bize Ulaşabilirsiniz

Cosmos'tan al haberi!

bottom of page