top of page

ESC ve Erasmus+ Gençlik Değişimi-Eğitim Kursu Projelerinin Karşılaştırılması
European Solidarity Corps (ESC) ve Erasmus+ projeleri farklı ülkelerden gençler arasında kültür alışverişi, toplumsal katılım ve kişisel gelişimi teşvik eden Avrupa Birliği'nin programlarıdır.


Ortak Özellikler

  1. Kültürlerarası diyalog kurulur.Bu sayede farklılıklara saygı duyulur ve önyargılar azaltılır. Kültürel çeşitlilik sayesinde anlayış artar.

  2. Projelerde yer alan katılımcılar farklı ülkelerden gelen gençlerle tanışma ve işbirliği yapma fırsatı bulurlar. Uluslararası düzeyde geniş bir sosyal çevreye sahip olurlar.

  3. Liderlik, iletişim, problem çözme,takım çalışması gibi becerilerin geliştirilmesini sağlar. Yabancı dilde iletişim kurma yeteneğini güçlendirir.Gençlerin kendi potansiyellerini keşfetmelerine ve güçlendirmelerine yardımcı olur.

  4. Bu projeler topluma faydalı ve güncel konularda farkındalık oluştururlar.Gençler, bu projeler aracılığıyla topluma katkıda bulunma ve etkili değişimler yapma fırsatı elde ederler.

  5. Yeme-içme,konaklama ve ulaşım masrafları karşılanmaktadır.


Farklılıklar


1)Katılımcı Gruplar

ESC: 18-30 yaş arasındaki gençlere yöneliktir. Katılımcılar gönüllü faaliyetlerde yer alır ve toplumsal sorumluluk projelerine katılırlar.

Erasmus+: Gençlik değişimi projeleri, genellikle 13-30 yaş arasındaki gençlere odaklanır. Eğitim kursu projelerine 18 yaş üzerindeki gençlik çalışanları katılabilir.


2)Faaliyet Türleri

ESC: Gönüllülük, dayanışma projeleri, staj veya iş deneyimi gibi çeşitli faaliyet türlerini kapsar.


Gönüllülük Faaliyetleri

Çevre koruma,doğal alanlarda temizlik etkinlikleri ve çevre bilincini artırmaya yönelik etkinliklerde yer alabilirler.


Toplumsal Yardım ve Hizmet Projeleri

Dezavantajlı gruplarla,çocuklarla,gençlerle ve yaşlılarla çalışabilirler.


Kamuoyu Bilincini Artırma Faaliyetleri

ESC projeleri genellikle gençlerin toplumlarına ve çevrelerine daha fazla katkıda bulunmalarını teşvik eder.Sosyal sorunlarla ilgili farkındalığı artırma ve gençlerin aktif vatandaşlar olmalarını sağlama amacını taşır.

 

Erasmus+: Gençlik değişimi projeleri, gençlerin bir araya gelip farklı kültürleri tanıması, dil becerilerini geliştirmesi ve belirli tematik konularda çalışması için düzenlenir.Atölye çalışmaları,grup etkinlikleri yapılır.Eğitim kursu projeleri gençlik çalışanlarının kişisel, sosyal ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi amaçlar. Belirli bir konuda derinlemesine öğrenmeyi ve katılımcılara yeni beceriler kazandırmayı hedefler.Uzman eğitmenler tarafından sunulan oturumlar, seminerler, atölye çalışmaları ve pratik uygulamalar içerebilir


3)Süre

ESC:Kısa dönem projeler (seyahat süresi hariç 14-59 gün) ve uzun dönem projeler (seyahat süresi hariç 2-12 ay) olarak ikiye ayrılır.Herkesin 1 kısa,1 uzun dönem ESC projesine katılma hakkı vardır.Önce kısa dönem gönüllülük yapan biri uzun dönem projeye de katılabilir.Önce uzun dönem yapan kişi,kısa dönem gönüllülük yapamaz.İki proje toplamı en fazla 14 ay olabilir.

Erasmus+: Proje süresi seyahat günleri hariç en az 5, en fazla 21 gündür.Kriterleri sağladığınız sürece istediğiniz projeye katılabilirsiniz,sınırlama yoktur.

ESC projelerinde günlük cep harçlığı alınır.Erasmus+ projelerinde böyle bir uygulama yoktur.


Erasmus+ ve ESC projeleri, kültürler arası etkileşimi güçlendirerek, toplumlar arasında bir köprü oluşturmaktadır. Her iki program da gençleri, farklı bakış açılarıyla tanışmaya, yeni beceriler kazanmaya ve küresel bir perspektif geliştirmeye teşvik etmektedir.

12 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

留言


bottom of page