top of page

CULTURAL EXCHANGE - Gençlik Değişim Projesi Slovenya |2023Bu projede, farklı arka planlara sahip 16-25 yaş arası 32 genç, Slovenya'da "Kültürel Değişim" gençlik projesinde bir araya geldi.Hedefler: Proje, küreselleşmenin kültürel çeşitlilik üzerindeki etkisini özellikle gençler arasında ele almayı amaçlamaktadır. Bölgesel ve ulusal kültürlerin korunmasının önemini vurgulayarak kültürel miras içindeki girişimcilik fırsatlarını ortaya çıkarmayı hedeflemektedir.
Aktiviteler: Proje, gençleri kültürel öneme tanıtma, çeşitli kültürleri keşfetme, kültürel mirasa dayalı girişimci fikirlerin geliştirilmesi ve katılımcılar arasında işbirliğinin teşvik edilmesi gibi çeşitli aktiviteleri içermektedir. Atölye çalışmaları, kültürel değişimler ve grup etkinlikleri, anlayışı ve özgüveni artırmak amacıyla tasarlanmıştır.
Etki: Hedeflenen sonuçlar arasında küreselleşme ve kültürel kayıp tarafından ortaya çıkarılan zorlukların vurgulanması, katılımcılara bilgi aktarılması ve bunun ardından kendi organizasyonlarıyla paylaşabilecekleri bir grup kültür bilincine sahip genç bireylerin oluşturulması ve kültürel miraslarını koruma ve tanıtma konusunda etkin olarak katkıda bulunan bir grup yer alıyor.


Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page