top of page

Eat Your Waste -Eğitim Kursu/ İspanya

Güncelleme tarihi: 18 Haz

29 Ocak- 8 Şubat 2024 tarihlerinde Barselona, İspanya'da gerçekleşen “Eat Your Waste” isimli training kursunu tamamladık. Projenin hedefleri, faaliyetleri ve çıktıları hakkında bu makalemizde özet bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyoruz.


➡️Proje Amaçları:

Gençleri ürettikleri atıklarla olan ilişkilerinde değişiklik yapmaya teşvik etmeyi amaçlayan bir eğitim kursudur. Toplum olarak ürettiğimiz büyük miktardaki atıkla ilgili farkındalık yaratmayı ve günlük hayatımızda organik atıklarımızı azaltma ve geri dönüştürme fırsatlarını göstermeyi hedeflendi. Gençlik çalışması uygulaması olarak planlar şu şekilde planlandı:

  • Sıfır atık ve gıda atığı yöntemlerini işlerinde ve projelerinde nasıl uygulayacakları hakkında 8 farklı ülkeden 24 katılımcıyı yaygın eğitim yöntemleriyle eğitmek.

  • Sant Guim de Freixenet yerel topluluğunu dâhil ederek sıfır atık hareketi ve atık azaltma konusunda farkındalık yaratmak.

  • Ortak kuruluşları, eğitim sırasında kullanılan yöntemleri günlük işlerinde uygulamayı amaçlayan bir ortaklığa dâhil etmek.

  • Görsel-işitsel içerik oluşturmak ve eğitim sırasında üretilen atıkları tanıtım ürünlerine (kompost, sabun ve sanat eserleri gibi) dönüştürmek.

  • Erasmus+ programlarını teşvik etmek ve katılımcıların beceri ve yetkinliklerini geliştirmek.


✅️Proje Faaliyetleri:

Bu faaliyet, 8 farklı ülkeden (İspanya, İtalya, Türkiye, Kıbrıs, Estonya, İsveç, Portekiz ve Kuzey Makedonya) gelen 24 gençlik çalışanı ve 1 eğitmeni içermektedir. Faaliyete katılan gençlik çalışanları, ortak kuruluşlarla bağlantılı olup, bu kuruluşların bir parçası olarak veya aynı ya da diğer kuruluşlar aracılığıyla yerel toplulukta faaliyetler geliştirdiler. 

Faaliyetler, yaygın eğitim yöntemleri ile geliştirilmekte olup, atık yönetim sistemleri ve geri dönüşüm, atıkları kaynağa dönüştürme yöntemleri, gıda atığını azaltma yöntemleri, kompost teknikleri ve döngüsel ekonomi ile ilgili farklı konulara ayrılmıştır. Katılımcıların, bu eğitim kursu sırasında bu konular hakkında geniş bilgi edinmeleri ve bu bilgileri topluluklarında yaptıkları çalışmalarda uygulayabilmesi hedeflenmiştir.


🔷️Proje Çıktıları:

Proje sonuçları, projedeki oturumların ve grup çalışmalarında ortaya çıkan çıktılardan oluşmaktadır. 

  • Pratik oturumlar (rol yapma etkinliği, Avrupa'da atık, gıda koruma, sabun teorisi ve atölyesi, plogging/çöp toplama, yerel topluluğu ziyaret edip yağ toplama, kompost teorisi ve atölyesi) farklı türde çıktılar üretir : el yapımı nesneler (örneğin sabun, çöp heykelleri), kaynak olarak kullanılmak üzere toplanan atıklar (örneğin kullanılmış yemeklik yağ ve toplanmış çöp), katılımcılar tarafından belirli bir konu hakkında toplanan/geliştirilen bilgiler ve grup tartışmalarının sonuçları olarak belirlenmiştir. 

  • Grup projesi: Farklı ülkelerden insanlar, hazırlık aşamasında araştırdıkları yerel girişimlerden biriyle iş birliği yaparak, hareketlilik sonrası daha da geliştirme niyetiyle projede ele alınan sorunlardan birini çözmeye yönelik bir fikir üzerinde çalışmak için bir araya gelirler. Fikir, yayılması için kullanılabilecek yaratıcı bir ifade biçimini içerir, örneğin bir video, yazılı hikaye, dans, şarkı, heykel,...

  • Proje ayrıca seçilen yerel girişimle iş birliği içinde gerçekleştirilecek bir atölye çalışmasından da oluşabilir. Bu projenin amacı, farklı kültürlerden insanlarla iş birliği yaparak, aynı gerçek soruna yaratıcı çözümler bulmak ve bu çözümleri uygulamaya yardımcı olabilecek yerel bir girişimi dikkate alarak uzun süreli bir etki yaratmaktır.



🔹️Projenin beklenen etkisi dört ana konuya ayrılmıştır:

Farklı katılımcı ülkelerden yerel girişimler ve diğer toplum aktörleri ile uzun süreli iş birlikleri.

Hareketlilik sona erdikten sonra katılımcıların kendi projelerini geliştirmeleri.

Katılımcıların, proje sırasında öğrendikleri yaygın eğitim ve çevre eğitimi yöntemlerini kullanarak gençlik çalışmalarına katılımları.

Daha fazla kişinin Erasmus+ projeleri yazmaya katılması ve dahil olması.


Okuduğunuz için çok teşekkür ederiz, nice projelerde buluşmak dileğiyle🎉,

Sevgilerimizle

CosmosYouth



Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page