top of page

Digital & Personal TRAINsformation: a ride to INCLUSIVITY- Eğitim Kursu/ Portekiz

Güncelleme tarihi: 18 Haz

11-17 Mart 2024’te  Guimarães, Portekiz’de gerçekleşen, 10 ülkeden 33 katılımcının yer aldığı "Digital TRAINsformation: a ride to INCLUSIVITY" Erasmus+ Eğitim Kursu projesini tamamladık.1 katılımcımızın ilk Erasmus+ deneyimini yaşadığı projenin hedefleri, faaliyetleri ve çıktılarını bu blog yazısında sizlerle paylaşıyoruz.


Katılımcı Ülkeler: Portekiz, Türkiye, İspanya, Malta, İtalya, Macaristan, Hırvatistan, Belçika, Fransa, Litvanya


Proje Hedefi

➡️Bu eğitim kursu, gençlik çalışanları, eğitmenler ve koordinatörlerin iletişimde teknoloji ve yapay zeka alanındaki yetkinliklerini artırarak, non-formal eğitim ortamlarında kapsayıcılığı destekleyen önemli aktörler haline gelmelerini amaçlar. Bu sayede, katılımcılar daha kapsayıcı ve etkili eğitim pratikleri geliştirebilir ve toplumun her kesimine erişilebilir eğitim imkanları sunabilirler.


Proje Faaliyetleri

  • Projede, eğitimden yasalara ve güvenliğe, ilaçlardan sağlığa kadar geniş bir konu çerçevesinde etkinlikler düzenlendi.

  • Eğitim alanında, yapay zekanın eğitim süreçlerinde nasıl kullanılabileceği ve bu teknolojilerin öğretim yöntemlerini nasıl dönüştürebileceği üzerine derinlemesine çalışmalar yapıldı. 

  • Yasal ve güvenlik boyutunda, yapay zeka uygulamalarının hukuki çerçeveleri, veri güvenliği, gizlilik ve bu alanda karşılaşılan yasal zorluklar incelendi. SWOT analizi ile yapay zekanın güçlü ve zayıf yönleri, fırsatlar ve tehditler detaylı bir şekilde analiz edilerek bu analizlerin sonuçları paylaşıldı.

  • İlaçlar ve sağlık konularında, yapay zekanın tıbbi araştırmalarda, teşhis ve tedavi süreçlerinde nasıl kullanıldığı, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve erişilebilirliğini nasıl artırdığı tartışıldı.

  • Yapay zeka kullanımında etik değerler üzerine odaklanılan oturumlarda, bu teknolojilerin etik kullanımı ve etik ikilemler ele alındı.

  • Sosyalleşmede yapay zeka, insanların sosyal etkileşimlerini nasıl etkilediği ve dijital platformlar üzerinden sosyal ilişkileri nasıl değiştirdiği üzerine çalışmalar yapıldı. Yapay zekanın ne olduğu, nasıl çalıştığı ve günlük hayatımızda nasıl kullanıldığına dair temel bilgiler sunuldu. Ayrıca, yapay zekanın geçmişi, bugünü ve geleceği üzerine bir değerlendirme yapılarak, bu teknolojinin tarihsel gelişimi ve gelecekteki potansiyel etkileri üzerinde duruldu.

  • Non-formal eğitim yöntemleri çerçevesinde, yapay zekanın eğitimdeki rolü ve doğal öğrenme yöntemleri ile nasıl entegre olabileceği tartışıldı. Katılımcılar, yapay zekanın öğrenme süreçlerini nasıl destekleyebileceği, bireysel öğrenme yollarını nasıl kişiselleştirebileceği üzerine bilgi sahibi oldular.Proje Çıktısı

↪️Proje boyunca düzenlenen etkinlikler, katılımcılara yapay zeka teknolojilerini daha iyi anlama ve bu teknolojilerin çeşitli alanlarda nasıl uygulandığını görme fırsatı sundu. Bu kapsamlı ve çok yönlü etkinlikler, katılımcıların yapay zeka konusundaki bilgi ve becerilerini artırırken, aynı zamanda bu teknolojilerin toplum üzerindeki etkilerini ve etik boyutlarını da derinlemesine anlamalarını sağladı.Katılımcılar, yapay zeka teknolojilerinin gelişimi ve yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkabilecek sorunları daha iyi anlama ve çözme becerisi kazandılar. Bu sayede, katılımcılar gelecekte yapay zeka teknolojilerinin etik ve toplumsal boyutlarını daha etkin bir şekilde ele alabileceklerdir.Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page